بکارگیری سیاستهای پولی در سیستم با تکنولوژی بدون ربا
47 بازدید
محل نشر: مجله معرفت،قم/ 1371
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی