سیاستهای پولی از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره)
50 بازدید
محل نشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره-1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی